Zakonsko obaveštenje

Naš web-sajt Trimo d.d. (u daljem tekstu Trimo) dizajniran je tako da pruža opšte informacije o kompaniji Trimo i njenim proizvodima i uslugama. Pristup bilo kojoj ideji na web-sajtu kompanije Trimo znači da su sve zabrane i uslovi navedeni ovde prihvaćeni. Ukoliko se lice ne slaže i ne prihvata ih, molimo da ne ulazi na ove stranice. Posećivanje našeg web-sajta s' vremena na vreme i ponovno proveravanje važećih uslova se preporučuje, jer su oni pravno obavezujući.

Sve informacije i podaci dostupni su korisnicima na web-sajtu kompanije Trimo samo u informativne svrhe i nema mogućnosti za pravne posledice, osim onih u slučaju gde je to eksplicitno navedeno. Sve informacije o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama koje su na web-sajtu kompanije, ne predstavljaju formalnu ponudu proizvoda i usluga. Zvanične ili formalne informacije o kompaniji, njenim proizvodima i uslugama, kao i poslovanju kompanije, mogu da se razlikuju od informacija na web-sajtu kompanije.

Politika kompanije Trimo zasniva se na tome da, poštuje važeća prava, koja se odnose na intelektualno vlasništvo trećih strana. Sve informacije o proizvodima, dostupne korisniku na web-sajtu kompanije Trimo, predstavljaju samo opšte informacije o postojanju određenog proizvoda koji je naveden u okviru širokog asortimana proizvoda kompanije Trimo.

Spominjanje proizvoda na web-sajtu kompanije Trimo ne znači da Trimo zaista prodaje i/ili nudi određeni proizvod na prostoru koji zanima korisnika web-sajta ili sa kog osoba ima pristup web-sajtu. Posetilac mora da da se obrati kompaniji Trimo i/ili kompanijama koje su pridružene njoj ili ograncima da bi saznao da li Trimo zaista plasira ili prodaje neki proizvod koji tog korisnika interesuje na geografskom području za koje je korisnik zainteresovan.

Neke informacije na web-sajtu kompanije Trimo sadrže opšte podatke o proizvodima. Svrha tih informacija je uopšteno predstavljanje proizvoda i te informacije sadrže samo opšte podatke. Ni jedna od informacija o određenom proizvodu na web-sajtu kompanije Trimo nije napisana u svrhu davanja profesionalnih saveta ili uputstava za upotrebu proizvoda kompanije Trimo osim u slučaju da je drugačije navedeno.

Svojim sveobuhvatnim web-sajtom, kompanija Trimo uvek je činila i činiće sve što može, da osigura da su objavljene informacije tačne i da su podaci ažurni, ali Trimo ne prihvata odgovornost za tačnost i integritet informacija. Trimo može u bilo kom trenutku da promeni sadržaj ovog web-sajta na bilo koji način, bez obzira na razlog, i bez prethodnog obaveštenja. Svi korisnici čitaju objavljene sadržaje za sopstveni račun. Ni Trimo, ni neko drugo pravno ili fizičko lice, koje sarađuje na formiranju ili u izradi ovog veb-sajta, ne može ni u kom slučaju da se smatra odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi proizašla iz, ili bi bila povezana sa postojanjem, pristupom, upotrebom i/ili nemogućnošću korišćenja ovog web-sajta ili informacija na ovom web-sajtu, ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njegovom sadržaju.

Web-sajt takođe sadrži informacije o trećoj strani i povezan je sa web-sajtom treće strane. Koliko god da je to, prema našoj proceni, praktično, tako je i obeleženo. Trimo, međutim, nije upoznat sa sadržajem informacija koje se nalaze na web-sajtovima trećih strana, i, stoga, ne preuzima odgovornost za njihove informacije koje su prikazane.

Sve informacije i slike objavljene na web-sajtu kompanije Trimo su u zakonskim okvirima podložne zaštiti prava na umnožavanje ili bilo kom drugom vidu zaštite intelektualne svojine. Dokumenti koji su objavljeni na ovom web-sajtu mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz to da ostaju na snazi sva navedena upozorenja u vezi sa zaštitom prava na umnožavanje ili drugih prava. Zabranjeno je kopiranje, dupliciranje ili distribucija dokumenata u komercijalne svrhe. Zaštitni znakovi i robne marke koje se pojavljuju na ovom sajtu su ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Trimo ili Trimo ima pravo da ih koristi.

Svaki posetilac web-sajta kompanije Trimo može da odgovori sa bilo kojom mogućom informacijom, ali Trimo neće preuzimati odgovornost u vezi sa njom. Posetioci se upozoravaju da će u takvim slučajevima te informacije biti posmatrane kao nepoverljive i nezaštićene, osim ukoliko se ne navede drugačije. Na taj način, kompanija Trimo zadržava pravo da slobodno koristi, kopira i obelodanjuje informacije drugima, bez ikakvih ograničenja i bez potrebe da navodi izvore. Trimo zadržava i pravo da koristi ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike koje su ili predmet ovih informacija, ili će da budu uključene u takve informacije. Trimo će, u skladu sa sopstvenom procenom, koristiti ove informacije u bilo koje svrhe. Trimo zadržava pravo da menja sadržaj ovog web-sajta bilo kada i za bilo koje ciljeve, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Trimo ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice ovakvih promena.


Zaštita privatnosti

Ovom izjavom, Trimo pokazuje svoju posvećenost zaštiti privatnosti. Naš sistem prikupljanja i širenja informacija na web-sajtu opisan je u donjem tekstu.

Osnovne informacije koriste se za čuvanje podataka iz popunjenih e-obrazaca na našem web-sajtu i za čuvanje podataka o pristupu određenim sadržajima na našem web-sajtu. Posetioci preuzimaju isključivu odgovornost za kredibilitet ličnih podataka i informacija za kontakt. Kontaktne informacije se koriste za uspostavljanje veze sa posetiocem, kad god je to neophodno. Lični podaci i kontaktne informacije ne mogu da se koriste u bilo kakve druge svrhe i ne mogu da budu obelodanjene trećoj strani.

Vaša IP-adresa mogla bi da bude korišćena kada se utvrđuju problemi sa serverom i kada se prave promene na web-sajtu.

Neki delovi web-sajta kompanije Trimo ponekad ostavljaju određene informacije, takozvane „kolačiće (cookies)”, u računaru posetioca. Kolačići, kao i neke druge metode merenja posete web-sajtu, obezbeđuju informacije o učestalosti poseta određenim stranicama na našem web-sajtu. Ova tehnologija ne prikuplja lične informacije o pojedinačnom posetiocu sajta; takve informacije čuvaju se samo u jedinstvenoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koja se obezbeđuje, služe poboljšanju našeg web-sajta i za čuvanje nekih kontaktnih informacija i ličnih podataka za sledeće posete našem web-sajtu.

Naš web-sajt takođe sadrži linkove drugih web-sajtova. Kompanija Trimo ne prihvata nikakvu odgovornost za zaštitu privatnosti i za sadržaj drugih web-sajtova.