Proizvodnja

Najmodernija, automatizovana, robotizovana i prilagodljiva proizvodna tehnologija obezbeđuje izuzetan kvalitet, konzistentnost proizvoda i fleksibilnost.

„On-line kontrola kvaliteta“ omogućava brzo otkrivanje nepravilnosti, a samim tim i njihovo rešavanje koje obezbeđuje da svi klijenti dobiju samo najbolje.

Logistika

Proces logistike u kompaniji Trimo obezbeđuje pravilno, pravovremeno, kvalitetno i ekonomsko skladištenje, rukovanje, otpremu i isporuku materijala, proizvoda i usluga, uvek uz najniže troškove i uticaj na životnu sredinu.

Web-aplikacijom E-Trans kompanija Trimo automatizuje logističke procese koji njenim kupcima obezbeđuju najviši kvalitet logističkih i transportnih usluga širom sveta i što je najvažnije – tačnost isporuke. E-Trans omogućava elektronski uvid u podatke o različitim prevoznicima sa kojima kompanija Trimo sarađuje, kao i u faze određene pošiljke koja je otpremljena.

Možete se prijaviti u sistem na:

https://transport.trimo-group.com


Za dobijanje sertifikata, korisničkog imena i lozinke, obratite nam se na:
etrans@remove-this.trimo-group.com
+386 7 34 60 351

 

 

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 100
F: +381 22 480 160
E: trimo-rs@trimo-group.com

E-Trans Trimo

Prijava u sistem

Registrujte se sada