Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i kupaca proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi prodaje važe za sve odnose prodavaca i kupaca, ukoliko se prodavac i kupac u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi prodaje


Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke kompanije Trimo regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i dobavljača proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi nabavke važe za sve odnose dobavljača i kupaca, ukoliko se dobavljač i kompanija Trimo u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

Engleska, nemačka i slovenačka verzija Opštih uslova nabavke objavljene su odvojeno.

 

Opšti uslovi nabavke