Jeffery L. Grady – Predsednik nadzornega sveta Trima

Jeffery L. Grady - predsednik nadzornega sveta Trima

Jeffery je diplomiral in magistriral na Univerzi v Virginiji ter pridobil naziv MBA na Univerzi Yale. Ima bogate izkušnje s področja vodenja. Uspešno je vodil številne projekte in podjetja v različnih državah Srednje Evrope. Ukvarjal se je predvsem s procesi celovitih prestrukturiranj podjetij in z naložbami preko zasebnih skladov in skladov tveganega kapitala. Med drugim je bil predsednik uprave podjetja Metalplasta Oborniki, kjer sta skupaj z Maciejem izvedla zelo uspešno prestrukturiranje podjetja, ki je bilo tedaj največji proizvajalec sendvič panelov v Srednji in Vzhodni Evropi. Po prestrukturiranju je bila družba uspešno prodana družbi Ruuki Construction.

Maciej Radomski - predsednik uprave

Maciej Radomski - predsednik uprave

Maciej Radomski je partner v družbi Bull Run – Turnaround & Interim Management. Diplomiral je iz ekonomije na Akademiji Ekonomiczna Poznan. Ima bogate izkušnje iz vodenja družb z do 1000 zaposlenimi in reference iz uspešnih projektov prestrukturiranja in poslovnega razvoja. Skupaj s predsednikom nadzornega sveta Trima sta izvedla uspešno prestrukturiranje podjetja Metalplast Oborniki iz Poljske, ki je bilo tedaj največji proizvajalec sendvič panelov v Srednji in Vzhodni Evropi. V treh letih se je proizvodnja podjetja povečala iz 850.000 m2 panelov na 3,5 milijona m2, vrednost podjetja pa se je okrepila za več kot osemkrat. V več kot 20 letih delovnih izkušenj je preizkusil  ključne vodstvene pozicije.

Alexander Karnovsky   - izvršni direktor za finance 

Alex je začel poklicno pot v dveh podjetjih s seznama Fortune 500 in sicer v sektorju hitro prodajljivega potrošniškega blaga in na področju prenove stanovanj. Kasneje je delal v srednje velikih podjetjih Xerium Technologies Inc., kjer je opravljal različne izvršne funkcije na področju financ z vedno večjim obsegom in vedno večjo odgovornostjo  in v Durafiber Technologies Inc., kjer je bil finančni direktor za področje Evrope. Alex je opravljal funkcije v Nemčiji, Švici, Luksemburgu in v ZDA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti (Wirtschaftsuniversitaet) na Dunaju in sicer iz  vodenja podjetij.

Corné Zijlmans  - glavni komercialni direktor 

Corné, inženir in oblikovalec, ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju ovoja zgradb. Zadnjih 27 let je delal v nizozemskem podjetju Scheldebouw b.v. (od leta 1995 del skupine Permasteelisa), kjer je opravljal različne naloge, od vodje enote za načrtovanje in izvedbo razpisov, direktorja projektov in prodaje, komercialnega direktorja do direktorja prodaje. V svoji karieri je imel Corné vodilno vlogo v industriji fasad in s svojim delovanjem razvijal odnose in skrbel za zadovoljstvo strank znotraj in zunaj Nizozemske. Pomemben podatek iz njegove bogate poslovne poti je tudi, da je bil Corné aktivno vključen v prve projekte na Kitajskem za Scheldebouw (1993) med drugim tudi za novo letališče v Hong-Kongu. V času službovanja v skupini Permasteelisa v Veliki Britaniji, je koordiniral različne blagovne znamke (Gartner, Scheldebouw in Permasteelisa, itd.) in skupaj s svojo prodajno skupino razvil strategije vodenja podjetja, ki omogočajo njegovo rast z istočasnim doseganjem najvišje marže z najmanjšimi možnimi tveganji.

 

 

Jacek Janczuk - direktor poslovnih procesov

 Jacek Janczuk - direktor poslovnih procesov

Jacek je bil v obdobju 1992–1997 vodja oddelka za organizacijo in IT v podjetju Metalplast Oborniki. Zatem je ustanovil podjetje za IT storitve in procesni management, predvsem za sendvič panele in proizvodna podjetja v številnih državah v Evropi. V obdobju 2005–2008 je bil vodja skupine za izgradnjo in implementacijo globalnega procesa od naročila do dobave panelov za Ruukki Construction. Poleg tega je bil projektni vodja za zagon in implementacijo šestih velikih proizvodnih operacij sendvič panelov na Poljskem, v Skandinaviji, Romuniji in Ukrajini. Ima prek 20 let izkušenj pri vzpostavljanju in optimiranju proizvodnje sendvič panelov in jeklenih konstrukcij.

Jure Gošte - direktor prodaje

 Jure Gošte - komercialni direktor

Jure je v Trimu zaposlen že več kot 15 let. Po dveh letih pripravništva je prevzel vodenje poslovanja in razvoja Trimove blagovne znamke v Veliki Britaniji, na takrat novem trgu Trima. V petih letih se je poslovanje v Veliki Britaniji razvilo do te mere, da je to postal eden ključnih trgov Skupine Trimo. Po vrnitvi na sedež podjetja leta 2008 je prevzel vodenje ponudbenega oddelka. Pred tremi leti je napredoval v direktorja sektorja prodaje in ima skupaj s predano prodajno ekipo eno ključnih vlog znotraj razvoja poslovanja Skupine Trimo. Osebno je odgovoren za zagotavljanje večjih projektov in pogodb za Trimo.

Nadaljnji koraki

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com

Tehnično svetovanje