Podjetje: Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o.
Sedež: Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija 
Telefon: +386 (0)7 34 60 200 
Telefaks: +386 (0)7 34 60 127 
Spletni naslov: www.trimo-group.com 
Elektronski naslov: trimo@remove-this.trimo-group.com 
Matična številka: 5033411000 
Davčna številka: SI85524310 
Transakcijski račun: 02970-0016809489, odprt pri NLB, d.d. 
Šifra dejavnosti: DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Št. vpisa v sodni register: Srg 94/01924, Okrožno sodišče Novo mesto

Nadaljnji koraki

Stopite v stik

Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
SLOVENIJA

T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 432
E: trimo@trimo-group.com

Tehnično svetovanje