Obvestilo o prejetju Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev v zadevi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.

Uprava družbe Trimo, d. d. obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 17. 6. 2016 prejela Odločbe Agencije za Trg vrednostnih papirjev v zadevi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d. d.