Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz kupującymi produkty i usługi Trimo. Ogólne warunki sprzedaży stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi do chwili, w której sprzedawca bądź kupujący postanowi w danym przypadku inaczej.

Ogólne warunki sprzedaży


Ogólne warunki zakupów

Ogólne warunki zakupów regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Trimo oraz dostawcami produktów i usług. Ogólne warunki zakupów stosowane są do wszystkich transakcji pomiędzy dostawcą a Trimo do chwili, w której dostawca i Trimo postanowią  w danym przypadku inaczej.

Angielska, słoweńska i niemiecka wersja językowa ogólnych warunków zakupów została opublikowana oddzielnie.

 

Ogólne warunki zakupów