Nota prawna

Nasza strona internetowa Trimo d.d. (zwana dalej Trimo), została zaprojektowana w celu udzielenia ogólnych informacji o Trimo, jej produktach i usługach.

Korzystanie z jakiekolwiek części strony Trimo oznacza akceptację wszystkich stawianych ograniczeń i warunków. Jeśli którekolwiek z warunków nie są akceptowane, strona Trimo nie powinna być oglądana. Zalecane jest okazjonalne odwiedzanie naszej strony oraz ponowne sprawdzanie warunków korzystania z niej, gdyż są one każdorazowo wiążące z prawnego punktu widzenia.

Wszystkie informacje i dane dostępne na stronie Trimo mają tylko charakter informacyjny i nie są one wiążące prawnie, za wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie zaznaczone.

Wszystkie informacje o firmie, jej produktach i usługach, przedstawione na stronie firmy, nie stanowią oferty handlowej produktów i usług.

Oficjalne informacje o firmie, jej produktach i usługach i prowadzonej działalności mogą różnić się od informacji umieszczonych na stronie internetowej firmy.

Polityką firmy Trimo jest poszanowanie praw związanych z własnością intelektualną osób trzecich. Wszystkie informacje o produktach, które są dostępne dla użytkowników strony Trimo, stanowią jedynie ogólną informację o istnieniu danego produktu, związanego z szeroką gamą produktów Trimo.

Umieszczenie produktu na stronie Trimo nie oznacza, iż produkt ten jest aktualnie sprzedawany i/lub oferowany w miejscu, które interesuje użytkownika, lub do którego użytkownik ten ma właśnie dostęp. Odwiedzający stronę Trimo powinni skontaktować się z Trimo i/lub jej powiązanymi firmami lub biurami sprzedaży, w celu zapoznania się z aktualną ofertą produktów.

Niektóre informacje na stronie Trimo zawierają tyko ogólne dane o produktach. Celem tych informacji jest generalna prezentacja produktów. Żadna z informacji na stronie Trimo o danym produkcie nie jest napisana w celu udzielania specjalistycznych porad lub wytycznych związanych z zastosowaniem produktów Trimo, chyba że jest to określone inaczej.

Trimo zawsze czyniło i uczyni wszystko, by publikowane na stronie internetowej firmy informacje były rzetelne i bieżące, niemniej jednak Trimo nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzetelność i spójność tych informacji. Trimo ma prawo w każdej chwili dokonać wszelkich zmian zawartości strony, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie. Wszyscy użytkownicy korzystają z umieszczonych informacji na własną odpowiedzialność. Ani firma Trimo, ani też jakakolwiek inna osoba współpracująca z Trimo i tworząca tę stronę internetową, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty mogące wynikać z korzystania ze strony lub związane z korzystaniem, działaniem strony. Jednocześnie ani firma Trimo, ani też jakakolwiek inna osoba współpracująca z Trimo i tworząca tę stronę internetową, nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony i/lub informacji na stronie, jak również za błędy w jej zawartości.

Strona internetowa zawiera również informacje o osobach trzecich oraz linki do ich stron internetowych. Jest to w każdym miejscu według nas odpowiednio zaznaczone. Jednakże Trimo nie utożsamia się z zawartością informacji umieszczonych na stronach osób trzecich i w związku z tym nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść tych informacji.

Wszystkie informacje i zdjęcia opublikowane na stronie Trimo są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, chronione przez prawa autorskie lub też inny rodzaj ochrony prawa własności intelektualnych. Dokumenty przedstawione na stronie mogą być kopiowane tylko do celów niekomercyjnych, przy zachowaniu wszystkich umieszczonych ostrzeżeń związanych z ochroną tychże praw. Kopiowanie, powielanie lub dystrybucja dokumentów w celach handlowych jest zabronione. Znaki towarowe oraz nazwy handlowe pojawiające się na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Trimo, lub też Trimo posiada prawo do ich wykorzystywania.

Każdy użytkownik strony Trimo może wypowiedzieć się na temat każdej z umieszczonych informacji, niemniej jednak Trimo nie bierze odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. Trimo uprzedza, że otrzymana informacja będzie każdorazowo traktowana jako wiadomość jawna i niechroniona, chyba że zostanie to określone inaczej. W ten sposób Trimo rezerwuje sobie prawo do wykorzystywania, kopiowana i przekazywania tych informacji innym osobom bez żadnych ograniczeń oraz bez obowiązku podawania źródła ich pochodzenia. Trimo zachowuje również prawo do wykorzystania pomysłów, koncepcji, wiedzy, doświadczenia lub techniki, które są tematem tych informacji lub się w nich zawierają. Trimo wykorzysta je dowolnie do wybranych przez siebie celów.

Trimo zachowuje prawo do dokonywania zmian w zawartości strony w każdej chwili, bez względu na powód, bez obowiązku wcześniejszego ostrzeżenia użytkowników. Trimo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z dokonanych zmian.

 


Polityka prywatności

Trimo szanuje prawo o ochronie danych osobowych. Nasz system zbierania i poszerzania informacji umieszczanych na stronie opisany jest poniżej.

Podstawowe dane są wykorzystywane w celu przechowywania kompletnych elektronicznych formularzy na naszej stronie oraz do przechowywania dostępu do określonych danych na stronie. Odwiedzający biorą całkowitą odpowiedzialność za wiarygodność danych personalnych oraz podane dane kontaktowe. Dane kontaktowe używane są w celu nawiązania kontaktu z odwiedzającym, jeśli tylko będzie to konieczne. Dane osobowe oraz dane kontaktowe nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Twój adres IP może zostać wykorzystany w chwili wykrycia problemu z serwerem oraz w chwili edycji strony.

Niektóre części strony Trimo pozostawiają czasem  informacje, tzw. „Cookies” (ciasteczka) na komputerze użytkownika. Cookies, jak również inne metody służące pomiarowi ilości odwiedzin na stronie, dostarczają jedynie informacji na temat częstotliwości odwiedzin poszczególnych podstron naszej strony internetowej. Ta technologia nie zbiera osobistych danych o odwiedzającym stronę internetową. Taka informacja przechowywana jest jedynie w formie zbiorczej. Celem tej technologii oraz pozyskanych informacji jest polepszenie jakości naszej strony internetowej oraz przechowywanie danych kontaktowych i osobowych na potrzeby kolejnych odwiedzin naszej strony.

Nasza strona zawiera również linki do innych stron. Trimo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo prywatności tych stron oraz za prezentowaną przez nie zawartość.