Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Trimo vas v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Sklepa o informacijah o pomembnih deležih obvešča o spremembi pomembnih deležev v družbi.