Kompletní stěnový systém

Systém Qbiss One umožňuje systémový přístup k tvorbě pláště budovy, protože spojuje všechny požadované funkční výhody kvalitního stěnového systému s maximálně estetickým vzhledem. Představuje tak špičkovou kombinaci estetického vzhledu, designových možností a funkčnosti.

Všechny elementy systému Qbiss One jsou prefabrikované a vyrábějí se s použitím nejmodernějších automatických technologií; systém proto představuje trvanlivé konstrukční řešení.

 

Systém má následující hlavní složky:

  • Prefabrikované modulární fasádní elementy
  • Kotevní a těsnící materiál
  • Architektonické detaily
  • Rohové elementy
  • Vyrovnávací ocelová konstrukce
  • Systémy pro okna a dveře

Vyspělé konstrukce

Porovnání mezi  Qbiss One prefabrikovaným stěnovým řešením a klasickým skládaným systémem
Porovnání: konvenční stěna (vlastní stěna + odvětrávaná fasáda) (vlevo) – prefabrikovaná stěna Qbiss One (vpravo)

Srovnání fasádního systému Qbiss One a skládaných stěnových systémů

Na rozdíl od skládaných stěnových systémů představuje systém Qbiss One komplexní řešení prefabrikovaného obkladu a umožňuje tedy nahradit celý skládaný systém (nosná stěna+ provětrávaná fasáda).

Systém Qbiss One nevyžaduje pomocnou nosnou konstrukci; lze jej instalovat přímo na hlavní ocelovou konstrukci nebo na lehký ocelový rám nebo plnou zeď.

Prefabrikovaný systém Qbiss One představuje kvalitnější řešení, protože jeho součásti jsou vyráběny v kontrolovaném prostředí, nikoli v náročných podmínkách na staveništi. Jde o efektivní řešení umožňující rychlou instalaci, které šetří čas. Časová úspora může dosahovat až 40 % v porovnání se skládanými systémy; k tomu můžeme přidat výhodu snadné instalace a jednoduchého řešení. Při použití systému Qbiss One není nutno budovat kontinuální nosnou stěnu, zateplení, parotěsnou zábranu a ochranu proti větru nebo pomocnou nosnou konstrukci.

Fasádní elementy

Základním prvkem systému Qbiss One je modulární fasádní element vyrobený na automatizované robotické výrobní lince.

Prefabrikovaný element se skládá ze dvou pozinkovaných ocelových plechů s povrchovou úpravou (o tloušťce 0,5 nebo 0,6 mm na vnitřní straně a 0,7 mm na vnější straně). Ocelové plechy s povrchovou úpravou jsou slepeny s jádremnehořlavé minerální vlny. Všechny tři vrstvy tvoří dohromady pevný element o tloušťce 80–240 mm.

Není-li například nutné zateplení, lze systém Qbiss One použít jako fasádní obklad bez izolačního jádra (Qbiss One S).

Qbiss One modulární fasádní element

Rohové elementy

Rohové elementy doplňují systém Qbiss One do dokonalého řešení, protože mu dodávají estetickou hodnotu a umožňují vytvářet unikátní řešení a libovolně systém přizpůsobit konkrétní budově. V nabídce jsou elementy s ostrými hranami i zaoblenými rohy.

Qbiss One tvarovaný horizontální ostrý roh
Horizontální roh s ostrými hranami
Qbiss One ostrý roh
Rohové oplechování s ostrým rohem
Qbiss One zaoblený roh
Rohové oplechování s zaobleným rohem

Okna

Modulární fasádní systém Qbiss One zahrnuje i elegantní a kvalitní integrované okenní moduly a další prvky. Okenní moduly jsou vyrobeny z kvalitních hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, který minimalizuje výskyt tepelných mostů a zaručuje maximální tepelné parametry.

Možnosti integrace oken

Typ 1 – viditelná spára
Typ 2 – s překrytými okraji
Typ 2 – ve spáře s překrytými bočními okraji
Typ 2 – v horní spáře s překrytými bočními okraji
Typ 2 – v dolní spáře s překrytými bočními okraji

Okenní / dveřní profily

Pevná výplň
Výplň s otevíracím mechanizmem

Detaily

Systém Qbiss One doplňuje kompletní sortiment architektonických detailů. Detaily nejen zvyšují působivost designu, ale také zkracují proces návrhu a zaručují působivý vzhled budovy; v nabídce je více než 500 různých typových detailů. Kromě toho lze vytvořit i detaily na míru přesně podle požadavků daného projektu.

Základní detail
Spoj mezi elementem obkladu a zdí
Spoj mezi elementy
Parapetní detail
Vnitřní roh
Spoj mezi elementem obkladu a betonem

Uchycení

Qbiss One detail fasádního kotvení do ocelové konstrukce

Na ocelovou konstrukci

V případech, kdy je délka fasádního elementu Qbiss One stejná jako rozteč základní konstrukce, je možné elementy kotvit přímo na tuto konstrukci.

Qbiss One fasádní detail kotvení do ocelové konstrukce

Na ocelovou konstrukci s podkonstrukcí

Jestliže je délka elementů menší než rozteč základní ocelové konstrukce nebo není-li základní konstrukce zhotovena v rámci přípustných odchylek, je třeba použít podkonstrukci. K tomu je zapotřebí provést příslušné statické výpočty.

Qbiss One façade fasádní detail kotvení do betonové konstrukce

Na betonovou konstrukci

K instalaci elementů Qbiss One na betonové konstrukce slouží rychle sestavitelná dílčí konstrukce, která umožňuje kompenzovat nerovnosti betonové nebo cihlové zdi.

Z toho důvodu je nutné provést příslušné statické výpočty; společnost Trimo Vám na požádání poskytne potřebnou pomoc.

Výměna elementů

Oprava poškozené fasády Qbiss One sestavené z různých modulárních elementů je rychlá a efektivní a nehrozí při ní žádné zhoršení parametrů fasády. Kromě toho lze fasádu snadno opravit různými způsoby podle povahy poškození:

Varianta 1

Qbiss One opravný element varianta 1
Qbiss One opravný element varianta 1
[Qbiss One opravný element varianta 1

Poškozený element lze snadno vyměnit za nový tak, že vykloníme horní a dolní sousední element ven a vyjmeme poškozený element, který chceme vyměnit.

Varianta 2

Qbiss One opravný element varianta 2
Qbiss One opravný element varianta 2
Qbiss One opravný element varianta 2

Poškozený element lze snadno vyměnit za nový tak, že sejmeme všechny elementy nad poškozeným elementem, vyměníme poškozený element za nový a nasadíme všechny ostatní elementy zpět.

Varianta 3

Qbiss One opravný element varianta 3
Qbiss One opravný element varianta 3

Element lze repasovat novým nátěrem.

Popis různých metod a další návody jsou k dispozici na vyžádání.